Waarderend onderzoeken

Appreciative inquiry betekent letterlijk ‘waarderend onderzoeken’. Bij deze verandervisie en –aanpak, waarvan David Cooperrider de grondlegger is, onderzoeken alle betrokkenen de gewenste uitkomst van het thema dat speelt. Dus geen top-down aanpak die een projectteam voorbereidt en implementeert. Deelnemers doen wat werkt en onderzoeken de kansen en mogelijkheden, in plaats van de beren op de weg. Het vergroot daardoor eigenaarschap, enthousiasme en draagvlak! De verandering wordt al gestart bij de eerste stap ‘Define’. Veranderen door te doen. Daarnaast ligt er een concreet gedragen actieplan aan het eind van het proces.

‘De verandering wordt al gestart bij de eerste stap ‘Define’.’

Vijf processtappen

1
Define (Verkennen)

Met een kernteam wordt het eigenlijke proces voorbereid. Dat gebeurt door middel van waarderende interviews met sleutelfiguren.

2
Discover (Vertellen)

De beste ervaringen met het thema worden aan elkaar verteld. Uit deze verhalen worden de sterktes gehaald die al aanwezig zijn binnen de organisatie.

3
Dream (Verbeelden)

Deelnemers beantwoorden de vraag: “Wat is het beste dat mogelijk is?”. Zij komen tot het meest ideale droombeeld voor het thema. Daarbij is geen ruimte voor ‘beren op de weg’.

4
Design (Vernieuwen)

De voorwaarden die nodig zijn om de visie uit de vorige fase zo exact mogelijk te realiseren worden uiteen gezet. Aan bod komen onder andere samenwerking, besluitvorming en cultuur.

5
Destiny (Verwezenlijken)

De deelnemers bespreken welke acties zij gaan ondernemen om de droom te realiseren en sterktes verder in te zetten. Er worden concrete acties verwoord en in een planning genoteerd.

In de praktijk

Factor G zet deze beproefde methode in bij verandertrajecten.