Combinatie van stress- en energiebronnen bepalen mate van bevlogenheid

Het Job Demands-Resources model (JD-R model) is mede ontwikkeld door prof. Wilmar Schaufeli en veronderstelt dat hoge werkeisen (job demands) stressreacties en ongezondheid tot gevolg hebben. Andersom leidt het beschikken over veel energiebronnen (job resources) tot hogere motivatie en productiviteit. Werkeisen zijn alleen stressvol als de inspanningen om daaraan te voldoen te hoog zijn. Of als iemand daarvan onvoldoende kan herstellen.

 

Voorbeelden van stressbronnen

 • emotionele belasting
 • werk-privéconflict
 • werkdruk
 • veranderingen

Voorbeelden van werkenergiebronnen

 • steun van collega’s
 • steun van leidinggevende
 • rolduidelijkheid
 • waardering
 • autonomie

Voorbeelden van energiebronnen

 • weerbaarheid
 • geloof in eigen kunnen
 • optimisme
 • flexibiliteit

Voorbeelden van leefstijlelementen

 • voeding
 • bewegen

Burn-out of bevlogenheid

De combinatie van stress- en energiebronnen, bepaalt hoeveel energie iemand uit zijn of haar werk haalt. Valt de balans negatief uit en kost het werk veel meer energie dan het oplevert, dan leidt dat tot een burn-out. Wanneer de balans positief uitvalt en het werk meer energie oplevert dan het kost, dan leidt dat tot bevlogenheid.

 

In de praktijk

Geïnspireerd door het JD-R model, heeft Factor G het ABCDE-model voor werkgeluk ontwikkeld. Dat wetenschappelijk onderbouwde model staat centraal in het werkgelukonderzoek. We meten Autonomie, Binding, Competentie, Doelen en Eigenschappen. Het vormt de basis voor interventies op individueel-, team- en organisatieniveau.

Beide modellen komen ook terug in (online) coaching , training en verandermanagement.

Wil je weten wat Factor G voor jouw organisatie kan doen? We denken graag mee, zodat we een traject kunnen inrichten dat past bij jouw vraag. Neem contact op voor een meer informatie.