Tevreden medewerkers zijn passief

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is ouderwets. Tevreden medewerkers zijn ontspannen en passief. Ze doen hun werk, maar halen er niet veel energie uit. Zij en de organisatie presteren hierdoor niet optimaal. Gelukkige medewerkers zijn effectiever en creatiever, werken beter samen en melden zich minder vaak ziek.

Organisaties kunnen beter werkgeluk meten

Factor G ontwikkelt, als tegenhanger van het medewerkertevredenheidsonderzoek, een werkgelukonderzoek. Dat meet het huidige geluksniveau in de organisatie en of er voldoende wordt gedaan om het werkgeluk te bevorderen. Binnen het onderzoek wordt het ABCDE-model van Factor G getoetst. Oftewel, de vijf geluksfactoren: autonomie, binding, competentie, doelen en enthousiasme.

Vaker meten

Factor G meet het werkgeluk in jouw organisatie straks op meerdere momenten per jaar. Het eens per (twee) jaar doen van medewerkersonderzoek is te veel een momentopname. De zaken die op dat moment spelen hebben dan een te grote invloed op de resultaten. Denk aan beoordelingsgesprekken, een reorganisatie of juist een groot succes. Daarom is het van belang om continu te weten hoe het met je medewerkers gaat. Zo kun je meteen bijsturen waar nodig.

Meedoen met de pilot?

Binnenkort toetst Factor G de vragenlijst van het werkgelukonderzoek in organisaties. Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen? Neem dan contact op met Factor G.