Wetenschappelijk bewezen inzichten en interventies

Ik werk op basis van wetenschappelijk bewezen inzichten en interventies, met name uit de positieve psychologie en onderliggende methodes.

Positieve Psychologie

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’. Ga uit van je sterke kanten die bijdragen aan een gelukkiger en beter leven.

Lees meer

Job Demand-Resources model

Geeft inzicht in de balans tussen stressoren en energiebronnen in het werk. Het maakt duidelijk waardoor iemand bevlogen kan werken en waarbij iemand risico loopt op een burn-out. Ook laat het zien wat het effect is van energiebronnen, zoals veerkracht en geloof in eigen kunnen.

Lees meer

Progressiegericht werken

Draagt bij aan succesvolle teams die focussen op progressie vanuit een groeimindset. Ze helpen elkaar, delen fouten én successen, zodat ze ervan leren. Uitgangspunt is dat gedrag het meest makkelijk verandert als je aansluit bij datgene wat je al weet en kunt. Deze methode biedt zowel inzichten in de mindset, als praktische gesprekstechnieken.

Lees meer

Appreciative Inquiry

Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) om gezamenlijk de gewenste veranderaanpak vorm te geven én te vervullen. Deelnemers doen wat werkt en onderzoeken de kansen en mogelijkheden, in plaats van de beren op de weg.

Lees meer

Acceptance & Commitment Therapy

ACT is een relatief nieuwe, maar bewezen, vorm van gedragstherapie. Het vergroot de psychologische flexibiliteit en veerkracht. Daarmee leert iemand om te gaan met obstakels (Acceptance) en te richten op wat belangrijk is (Commitment).

Lees meer