Doen wat werkt

Deze aanpak is ontwikkeld door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien en borduurt voor op oplossingsgericht werken. Progressiegericht werken richt zich op het boeken van vooruitgang naar gewenste uitkomsten, in plaats van het wegnemen van problemen. Dat wordt benut om stap voor stap richting de gewenste situatie te komen. Uitgangspunt is dat gedrag het meest makkelijk verandert als je aansluit bij datgene wat je al weet en kunt. Belangrijk hierbij is dat je erin gelooft dat je kunt blijven verbeteren en ontwikkelen door hard te werken en ervaring op te doen. De zogenaamde Groeimindset van Carol Dweck.

Succesvolle teams

Bij progressiegericht werken is er aandacht voor het creëren van succesvolle teams. Teamleden focussen gezamenlijk op de progressie, helpen elkaar, zijn open over fouten én successen, zodat ze ervan leren. Ze zijn vrij om ideeën te opperen en voelen ze zich emotioneel gesteund en met respect behandeld door elkaar en de leiding.

Progressiegerichte vragen

De gesprekken bij deze aanpak gaan over wat iemand anders zou willen zien, wat iemand wil bereiken en wanneer iemand gemerkt heeft dat het al iets beter ging. De basis voor deze gesprekken zijn vijf progressiegerichte vragen:

  1. Continuering: Wat verloopt er al goed genoeg en hoeft dus niet te veranderen?
  2. Gewenste progressie: Stel, we zijn een jaar verder en het team/de organisatie heeft een goed jaar achter de rug. Waaraan kun je merken dat dit zo is? Wat is er dan anders? Wat gaat er dan beter? Waaraan zouden anderen het merken?
  3. Optimisme: Welke signalen wijzen er momenteel op dat het team/de organisatie er inderdaad een goed jaar van kan maken? Welke positieve aanwijzingen zie je daarvoor?
  4. Kleine stappen: Welke eerste kleine stappen zou er kunnen worden gezet om er een succes van te maken?
  5. Eigen bijdrage: Wat kun jij persoonlijk doen om er zelf aan bij te dragen? (Bron: progressiegerichtwerken.nl)

In de praktijk

Progressiegericht werken komt als gesprekstechniek en interventie terug in alle diensten van Factor G. Daarnaast wordt het specifiek ingezet bij de training Feedback en waardering en verandertrajecten door het stimuleren van een groeimindset. Progressiegericht werken komt terug in alle diensten van Factor G.