In een gelukkige organisatie werken mensen bevlogen. Ze zijn productiever, minder vaak ziek en de organisatie maakt meer winst. Een organisatie waar dit mogelijk is, begint bij bevlogen leidinggevenden. Zij weten dat succes volgt op geluk, en niet andersom. Leidinggevenden die energiek en toegewijd aan het werk zijn. Plezier beleven aan wat ze doen. Daardoor hebben ze aandacht wat de organisatie en haar medewerkers nodig hebben. Bevlogenheid werkt aanstekelijk.

We kunnen anderen niet gelukkig maken, maar organisaties kunnen wel randvoorwaarden creëren om mensen bevlogen te laten werken. Bevlogen leidinggevenden richten zich op de vijf factoren die mensen gelukkig maken:

 • autonomie geven
 • verbinding stimuleren en samenwerking aanmoedigen
 • competenties en kwaliteiten versterken
 • duidelijke doelen formuleren
 • inspireren en enthousiasmeren

‘We kunnen anderen niet gelukkig maken, maar leidinggevenden kunnen wel randvoorwaarden creëren om mensen bevlogen te laten werken.’

Geluksfactoren in de praktijk

In deze training gaan we in op de geluksfactoren uit het ABCDE-model, ontwikkeld door Factor G. We onderzoeken welke stressoren, energiebronnen en persoonlijke eigenschappen de prestaties van jouw organisatie beïnvloeden. Daarbij benaderen we werkgeluk op drie manieren:

 1. wat zegt de wetenschap?
 2. hoe gelukkigwerk jij zelf?
 3. hoe kun je werkgeluk in de organisatie stimuleren?

We bespreken welke interventies toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk; van quick wins tot een andere manier van organiseren. We staan stil bij wat al lukt en wat je nog nodig hebt om bevlogen leiding te geven.

Voor wie?

Deze training is voor leidinggevenden die merken dat hun manier van leidinggeven niet altijd even effectief is. Terwijl ze heel graag willen dat hun medewerkers als een bevlogen team samen kunnen werken. Deze training geeft diverse handvatten aan leidinggevenden die werkgeluk willen stimuleren en bevlogen leiding willen geven.

Resultaat

In de training leer je:

 • Het ABCDE-model: de vijf factoren van werkgeluk
 • De kenmerken van bevlogen leiderschap
 • Wat je zelf nodig hebt om bevlogen te kunnen werken
 • Een groeimindset gericht op waardering, mogelijkheden en progressie
 • Een bevlogen leiderschapsstijl, die stuurt op geluk
 • Praktische handvatten om bevlogenheid te stimuleren en faciliteren in de organisatie
 • Anders te organiseren

Praktisch

Voorbereidend op de training wordt een individuele werkgelukmeting afgenomen en een persoonlijke intake met de trainer gevoerd. Het traject omvat vervolgens drie trainingsdagen met een totale doorlooptijd van circa vier maanden. Tussendoor voer je praktijkopdrachten uit, zodat je direct aan de slag kan met werkgeluk in jouw organisatie. Na de eerste traningsdag volgt een individueel telefonisch consult met de trainer voor reflectie.

De training kan in teamverband of met collega’s van verschillende afdelingen worden gevolgd.

Interesse? Neem dan contact op!