In een gelukkige organisatie werken mensen betrokken en bevlogen. Ze zijn productiever, minder vaak ziek en de organisatie maakt meer winst. Een organisatie waar dit mogelijk is, begint bij bevlogen leidinggevenden. Zij weten dat succes volgt op geluk, en niet andersom. Leidinggevenden die energiek en toegewijd aan het werk zijn. Plezier beleven aan wat ze doen. Daardoor hebben ze aandacht wat de organisatie en haar medewerkers nodig hebben. Gelukkig werken werkt aanstekelijk.

We kunnen anderen niet gelukkig maken, maar organisaties kunnen wel randvoorwaarden creëren om mensen gelukkig te laten werken. Leidinggevenden richten zich op de vijf factoren die mensen gelukkig maken:

 • faciliteren in regelruimte en autonomie
 • verbinden van collega’s en stimuleren van een positieve werksfeer
 • versterken van competenties en kwaliteiten
 • inspireren door duidelijke visie en doelen te formuleren
 • stimuleren van persoonlijk leiderschap

‘We kunnen anderen niet gelukkig maken, maar leidinggevenden kunnen wel randvoorwaarden creëren om mensen bevlogen te laten werken.’

Geluksfactoren in de praktijk

In deze training gaan we in op de geluksfactoren uit het ABCDE-model, ontwikkeld door Factor G. We onderzoeken welke stressoren, energiebronnen en persoonlijke eigenschappen de prestaties van jouw organisatie beïnvloeden. Daarbij benaderen we werkgeluk op drie manieren:

 1. wat zegt de wetenschap?
 2. hoe gelukkig werk jij zelf?
 3. hoe kun je werkgeluk in de organisatie stimuleren?

We bespreken welke interventies toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk; van quick wins tot een andere manier van organiseren. We staan stil bij wat al lukt en wat je nog nodig hebt om waarderend leiding te geven.

Voor wie?

Deze training is voor leidinggevenden die werkgeluk belangrijk vinden en deze met hun leiderschapsstijl willen stimuleren. Deze training geeft diverse handvatten, maar leert ook een andere mindset: het waarderen wat goed gaat en dat verder versterken. In plaats van de aandacht te richten op negatieve zaken.

Resultaat

In de training leer je:

 • Het ABCDE-model: de vijf factoren van werkgeluk
 • De kenmerken van waarderend leiderschap
 • Wat je zelf nodig hebt om waarderend te kunnen werken
 • Een groeimindset gericht op waardering, mogelijkheden en progressie
 • Een waarderende leiderschapsstijl, die stuurt op geluk
 • Praktische handvatten om werkgeluk te stimuleren en te faciliteren in de organisatie
 • Anders te organiseren

Praktisch

Voorbereidend op de training wordt een individuele werkgelukonderzoek afgenomen en een persoonlijke intake met de trainer gevoerd. Het traject omvat vervolgens drie trainingsdagen met een totale doorlooptijd van circa vier maanden. Tussendoor voer je praktijkopdrachten uit, zodat je direct aan de slag kan met werkgeluk in jouw organisatie. Na de eerste trainingsdag volgt een individueel telefonisch consult met de trainer voor reflectie.

De training kan in teamverband of met collega’s van verschillende afdelingen worden gevolgd.

Interesse? Neem dan contact op!