Sturen op geluk

Eén op de zeven medewerkers in Nederland heeft last van burn-out klachten. Door een te hoge werkdruk en te veel stress lopen zij het risico om uit te vallen. Bevlogen, gelukkige medewerkers blijven duurzaam inzetbaar op korte én lange termijn. Dit voorkomt uitval en helpt om met meer energie betere resultaten te behalen. Factor G helpt organisaties te sturen op geluk. We worden ingezet voor organisatie- en cultuurveranderingen om samenwerking te verbeteren en het werkgeluk van iedereen te vergroten.

‘Eén op de zeven medewerkers heeft last van burn-out klachten.’

Gelukkige en succesvolle organisaties

Slechts 14% van de medewerkers in Nederland is bevlogen aan het werk. Bevlogenheid ontstaat uit een optimale balans tussen de factoren die energie vragen en wat medewerkers energie geeft. Factor G begeleidt jouw organisatie om de bevlogenheid en prestaties van je medewerkers te vergroten. Daarbij ligt de focus op de vijf factoren die werkgeluk positief beïnvloeden, oftewel het ABCDE van Factor G. Dit zorgt voor minder stress en meer grip op het werk. Medewerkers zijn gemotiveerder en halen meer voldoening uit het werk. Resultaat: een gelukkige en succesvolle organisatie.

In een omgeving waar mensen optimaal de ruimte krijgen om gelukkig te kunnen werken:

  • Is er ruimte voor groei en ontwikkeling, door feedback en waardering
  • Is er een optimale combinatie tussen uitdagingen, kwaliteiten en vaardigheden
  • Ervaren medewerkers positieve emoties, zoals trots en inspiratie

Waarderend leiderschap

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het stimuleren van werkgeluk. Door te zorgen voor realistische taken, ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen in het werk. Het aanleren van waarderend leiderschap kan onderdeel zijn van een verandertraject. Of door het volgen van de training Waarderend Leiderschap.  Factor G leert leiders een waarderende door

  • oprecht te investeren in het werkgeluk van je team of organisatie
  • eerlijk naar jezelf te kijken
  • aandacht te hebben voor de behoeftes van medewerkers

‘Gelukkige organisaties presteren beter, hebben een lager ziekteverzuim en zijn klantgerichter.’

Samen waarderend onderzoeken

We starten het verandertraject met de vraag; hoe ziet de gewenste verandering eruit? Werkgelukonderzoek kan hiervoor de input leveren. Door middel van appreciative inquiry en progressiegericht werken verkennen alle betrokkenen samen de kansen en mogelijkheden van deze omgeving. Geen top-down werkwijze, maar deelnemers die samen een werkbare aanpak ontwerpen. Het enthousiasme en het eigenaarschap worden hierdoor benut en vergroot. Dit zorgt voor een concreet gedragen actieplan aan het eind van het proces.

Factor G gaat graag in gesprek over de wensen en doelen van jouw organisatie. Zodat we een traject kunnen inrichten dat past bij jouw organisatie en de verandervraag. Neem contact op voor meer informatie.

Edward van Wingerden, adjunct-directeur Klantencontactcentrum

‘Warm, mensgericht en weet van aanpakken…’. Dat zijn zo de eerste woorden die bij mij naar boven komen over Eveline. In de afgelopen maanden is Eveline in het diepe gesprongen door tijdelijk leiding te gaan geven aan de Nabestaandendesk van DELA. In deze periode kwam het Covid-19 virus tot een hoogtepunt in Nederland met alle hectiek die hierbij hoorde. Hierin was ze een baken voor het team en heeft ze het team geweldig door deze periode heen geloodst.

 

Jonathan Guyt, Teammanager Contact Center Zorg bij a.s.r. Verzekeringen

‘Eveline heeft twee van onze teams en de teammanagers ondersteund op het gebied van werkgeluk. Zij heeft inzicht gegeven welke elementen in ons werk energie geven en energie kosten. Dat deed ze door middel van workshops, plenaire en persoonlijke sessies. Op basis daarvan hebben we de werkzaamheden binnen het team herverdeeld, zodat we konden werken op basis van elkaars kwaliteiten. Lees meer