Eén op de zeven medewerkers in Nederland heeft last van burn-out klachten. Door een te hoge werkdruk en te veel stress lopen zij het risico om uit te vallen. Bevlogen medewerkers blijven duurzaam inzetbaar op korte én lange termijn. Dit voorkomt uitval en helpt om met meer energie betere resultaten te behalen. Ik help bij organisatie- en cultuurveranderingen om samenwerking te verbeteren en een waarderende cultuur te versterken.

In een omgeving waar mensen optimaal de ruimte krijgen om te kunnen werken:

  • Is er ruimte voor groei en ontwikkeling, door feedback en waardering
  • Is er een optimale combinatie tussen uitdagingen, kwaliteiten en vaardigheden
  • Ervaren medewerkers positieve emoties, zoals trots en inspiratie

Waarderend leiderschap

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de cultuur en onderlinge samenwerking. Het vraagt goede luistervaardigheden, om de juiste dialoog te voeren. Een waarderend leidinggevende zorgt ervoor:

  • aandacht te hebben voor de behoeftes van medewerkers
  • vertrouwen te hebben in hun kwaliteiten en ideeën
  • waardering te geven voor hun inzet en prestaties

‘Luisteren is actief. Op het meest basale niveau gaat het om opletten en aandacht geven.’ – Simon Sinek

Waarderend onderzoeken

Een mooie verandermethode is Appreciative Inquiry, oftewel Waarderend onderzoeken. Zo’n verandertraject start met de vraag; hoe ziet de gewenste verandering eruit? Vervolgens verkennen alle betrokkenen samen de kansen en mogelijkheden. Geen top-down werkwijze, maar deelnemers die samen een werkbare aanpak ontwerpen. Het enthousiasme en het eigenaarschap worden hierdoor benut en vergroot. Dit zorgt voor een concreet gedragen actieplan aan het eind van het proces.

Ik ga graag in gesprek over de wensen en doelen van jouw organisatie. Zodat we een traject kunnen inrichten dat past bij jouw organisatie en de verandervraag. Neem contact op voor meer informatie.

Edward van Wingerden, adjunct-directeur Klantencontactcentrum

‘Warm, mensgericht en weet van aanpakken…’. Dat zijn zo de eerste woorden die bij mij naar boven komen over Eveline. In de afgelopen maanden is Eveline in het diepe gesprongen door tijdelijk leiding te gaan geven aan de Nabestaandendesk van DELA. In deze periode kwam het Covid-19 virus tot een hoogtepunt in Nederland met alle hectiek die hierbij hoorde. Hierin was ze een baken voor het team en heeft ze het team geweldig door deze periode heen geloodst.

 

Jonathan Guyt, Teammanager Contact Center Zorg bij a.s.r. Verzekeringen

‘Eveline heeft twee van onze teams en de teammanagers ondersteund op het gebied van werkgeluk. Zij heeft inzicht gegeven welke elementen in ons werk energie geven en energie kosten. Dat deed ze door middel van workshops, plenaire en persoonlijke sessies. Op basis daarvan hebben we de werkzaamheden binnen het team herverdeeld, zodat we konden werken op basis van elkaars kwaliteiten. Lees meer