ervaren dat je zelf invloed hebt op datgene wat je doet en daarachter te staan